Skip to main content

Šapitó Ronaldo 

Nos­tal­gie, poe­ti­ka, melan­cho­lie… Na této scé­ně budou návštěv­ní­ci moci nahléd­nout do záku­li­sí kočov­ných kome­di­an­tů a cir­ku­sá­ků – a ne jen tak ledajakých.

Sed­má gene­ra­ce ryze cir­ku­so­vé rodi­ny Ronal­dů při­vá­ží z Bel­gie na fes­ti­val své pito­resk­ní marin­got­ky jako vystři­že­né ze dva­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, aby divá­kům nabíd­la tu nej­krás­něj­ší podí­va­nou v před­hra­dí Slez­sko­ostrav­ské­ho hradu.

Scé­na, kde se na cir­kus nedí­vá… tady se žije.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.