Skip to main content

Domácí soubor je OnTheRoad

Na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum samo­zřej­mě nemů­že chy­bět ani domá­cí sou­bor Cir­kus tro­chu jinak. A ten­to­krát má pro vás při­pra­ve­nou novin­ku – show OnTheRoad.

Obrov­ský úspěch skli­dil sou­bor Cir­kus tro­chu jinak v řec­ké Soluni, kde měl v dub­nu pre­mi­é­ru se svou novou show OnThe­Road. Poda­ří se mim­ce stát se akro­bat­kou? A pomů­žou jí na její ces­tě nebo­jác­ný pro­va­zo­cho­dec Mar­ko, smy­sl­ná Acro­Bet­ka, muž­ný Lucas či žong­lér Vin­cen­zo? Přijď­te se podí­vat, ať víte, jak to všech­no dopadne.

Více infor­ma­cí

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.