Skip to main content

Ještě 2 týdny můžete podpořit malé cirkusáky pomocí aplikace EPP

Fes­ti­val Cir­ku­lum už nám bohu­žel skon­čil, ale i přes­to může­te i nadá­le pomo­cí apli­ka­ce EPP – Pomá­hej pohy­bem při­spět mla­dým cir­ku­sá­kům ze sdru­že­ní UmCir­kum na výu­ku cir­ku­so­vých doved­nos­tí v Ostravě.

Sta­čí pou­ze stáh­nout si apli­ka­ci EPP a kdy­ko­li, kdy někde jde­te nebo jede­te na kole, ji zapnout. Nasbí­ra­né body pak Nada­ce ČEZ pře­ve­de na pení­ze a ty pošle mla­dým talen­tům na výu­ku. Tak proč toho nevy­u­žít a nezís­kat tak dob­rý pocit?!

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.