Skip to main content

Jsi umělec každým coulem?

Sestav pan­to­mi­mic­ké před­sta­ve­ní, s kte­rým se „blej­sk­neš“ na pou­lič­ní scé­ně naše­ho festivalu.

Odmě­nou ti bude spous­ta nabra­ných zku­še­nos­tí, cen­né kon­tak­ty na lidi z bran­že, peníz­ky nasbí­ra­né buskin­gem a skvě­lý pocit z per­fekt­ně pro­ži­té­ho víkendu.

Zare­gis­truj se.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.