Skip to main content

Postavme spolu šapitó!

K cir­ku­su neod­mys­li­tel­ně pat­ří šapi­tó, my ho posta­ví­me upro­střed té nej­krás­něj­ší uli­ce v Ost­ra­vě – Porubě. Na „Lenin­ce“ vyros­te nová inte­ri­é­ro­vá scé­na fes­ti­va­lu, a to v šapi­tó o prů­mě­ru 30 met­rů. Potře­bu­je­me s tím ale tro­chu píchnout.

Zapoj se a vyber si jed­nu ze super odměn. Mimo to ti zaru­ču­je­me hře­ji­vý pocit z dob­ré­ho skut­ku a ješ­tě lep­ší pocit z toho, že můžeš vzít své kama­rá­dy a rodi­nu a při­jít na super fes­ti­val, jehož domi­nan­tou bude barev­né cir­ku­so­vé šapi­tó. Tak honem do toho!

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.