Skip to main content

Koncert bez hranic

Abychom vás zase troš­ku navna­di­li na čer­ven, kte­rý se poma­lu a jis­tě blí­ží, odha­lí­me vám dal­ší potvr­ze­né umělce.

Tako­vý kon­cert jaký před­ve­de Gogol a Mäx na dru­hém roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cir­ku­lum totiž jen tak někde neuvidíte.Tito němeč­tí muzi­kan­ti, kome­di­an­ti a artis­ti, kte­ří uni­kát­ně spo­ju­jí hud­bu s humo­rem a akro­ba­cií jsou dal­ší­mi z účin­ku­jí­cích, kte­ří se před­sta­ví na jed­né z našich inte­ri­é­ro­vých scén. Máte se na co těšit!

 Více informací 

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.