Skip to main content

Vyjádření k Happening pro Cirkulum

Váže­ní pří­z­niv­ci živé­ho umě­ní a nové­ho cir­ku­su, sou­čas­nou situ­a­ci moni­to­ru­je­me a bude­me se sna­žit co nejdří­ve pře­dat sta­no­vis­ko k HAPPENING PRO CIRKULUM 2020 a jeho koná­ní. Popří­pa­dě v jakém roz­sa­hu a jak to bude se zakou­pe­ný­mi vstupenkami.

DĚKUJEME ZA TRPĚLIVOST.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.