Skip to main content

Cirkulum 2017 je tady

2. roč­ník fes­ti­va­lu CIRKULUM má své datum, rea­li­zač­ní tým na něm pra­cu­je na plné obrát­ky a Vy — divá­ci — jste jeho nej­dů­le­ži­těj­ší sou­čás­tí. Napiš­te nám pro­to, co se vám na prv­ním roč­ní­ku nej­ví­ce či nejmé­ně líbi­lo, kde uví­tá­te vylep­še­ní záze­mí či jaká máte přá­ní k pro­gra­mu a roz­vo­ji fes­ti­va­lu celkově.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.