Skip to main content

Compagnie with Balls

Letoš­ní­mi, dalo by se říct, dopro­vod­ný­mi uměl­ci bude sou­bor z Holand­ska, kte­rý si říká Com­pag­nie with Balls.

Již tra­dič­ně se sna­ží­me zařa­zo­vat do pro­gra­mu i účin­ku­jí­cí, kte­ří vystu­pu­jí s obří­mi nebo jiný­mi dru­hy lou­tek a to je prá­vě ten­to pří­pad. Lad­ná Atha­ri­na tan­cu­je na obří kou­li za dopro­vo­du dře­vě­né­ho ele­gá­na a spo­lu tak pří­jem­né obo­ha­cu­jí fes­ti­va­lo­vé řádění.

 Více informací 

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.