Skip to main content
Compagnie with Balls

Compagnie with Balls 

The Para­de je úchvat­ný tanec čtyř­me­t­ro­vých lou­tek uli­ce­mi festivalu.

Seznam­te se s Pablem, obří lout­kou, kte­rá tan­cu­je s Atha­ri­nou, okouz­lu­jí­cí dámou, kte­rá se lad­ně pohy­bu­je na 2 met­ry vyso­ké kou­li. A divá­ci pros­tě nema­jí jinou mož­nost, než se k jejich vese­lé­mu sko­ta­če­ní přidat.

www.compagniewithballs.com

[widget­kit id=„116“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.