Skip to main content

Expedice

Přijď­te zhléd­nout i pou­ta­vé vystou­pe­ní čes­kých uměl­ců, kte­ří při­chá­zí s novin­kou nazva­nou Expedice.

Zábav­ná klauni­á­da na chů­dách pro celou rodi­nu, kte­rá divá­ky zave­de na dob­ro­druž­nou výpra­vu. Gro­teska z divo­ké džun­gle plná nástrah, neče­ka­ných pře­ká­žek i zvratů. 

 Více informací 

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.