Skip to main content
Ceremoniál

Ceremoniál 

Přijď­te už na vel­ko­le­pý zaha­jo­va­cí cere­mo­ni­ál, kde uvi­dí­te všech­ny účin­ku­jí­cí pohro­ma­dě, před­sta­ví i troš­ku ze své­ho umění.

Zahá­je­ní letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu CIRKULUM pro­běh­ne na pódiu CIRKULUM scé­ny, kde se vám krát­kou ukáz­kou své­ho umu před­sta­ví všich­ni pří­tomní účin­ku­jí­cí. Může­te se však těšit i na úvod­ní slo­vo váže­ných před­sta­vi­te­lů měs­ta Ost­ra­vy. Tak neza­po­meň­te při­jít včas! Začí­ná­me v už v pátek 7. 6. v 16:00 na CIRKULUM scéně!

Kdy: 7. 6. 2019 v 16.00 hodin
Kde: CIRKULUM scé­na

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.