Skip to main content

Festival uzavře německý soubor Analog

Hlav­ní hvězdou a záro­veň účin­ku­jí­cím, kte­rý bude uza­ví­rat letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu CIRKULUM, je ber­lín­ský sou­bor Analog.

Vystou­pí s  netra­dič­ní show Fina­le, kde účin­ku­jí­cí nehra­jí žád­né fik­tiv­ní posta­vy, ale ztvár­ňu­jí pou­ze sami sebe. Před­sta­ve­ní, kte­ré je moder­ní, ale neztrá­cí na tra­dič­ním poje­tí nové­ho cir­ku­su, uvi­dí­te v  Aule VŠB-TUO v  Ostravě-Porubě.

 Více informací 

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.