Skip to main content

Fraser Hooper – Boxing

Až z dale­ké­ho Nové­ho Zélan­du při­je­de dal­ší inte­ri­é­ro­vý účin­ku­jí­cí Fra­ser Hoo­per, kte­rý vystu­pu­je sólo již více než 25 let.

Se svou show vyhrál tolik cen, že se ani všech­ny neda­jí vypsat. Vstu­pen­ky na jeho před­sta­ve­ní budou již brzy v  onli­ne pro­de­ji na našich stránkách.

 Více informací 

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.