Skip to main content

Gogol & Mäx v Aule VŠB-TU

Před­sta­ve­ní němec­kých hvězd Gogo­la & Mäxe – Humor in con­cert, kte­ré bude ode­hrá­no v sobo­tu 10. červ­na 2016 v 19.00 hodin, se z tech­nic­kých důvo­dů pře­sou­vá z cir­ku­so­vé­ho šapi­tó do vět­ší­ho pro­sto­ru nové Auly VŠB-TU v Ost­ra­vě Porubě.

Zakou­pe­né vstu­pen­ky zůstá­va­jí v plat­nos­ti a není tře­ba je vyměňovat.

Děku­je­me vám za pochopení.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.