Skip to main content

Italská domácnost po seversku

Je nača­se vám před­sta­vit dal­ší z našich úžas­ných hvězd, kte­ré se před­sta­ví letos v červ­nu na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum a jsou jimi uměl­ci až z dale­ké­ho chlad­né­ho Finska.

Kate a Pasi potě­ší pře­de­vším fanouš­ky silo­vé akro­ba­cie a věř­te, že vás jejich čís­lo urči­tě nezklame.

 Více informací 

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.