Skip to main content
Provazochodec

Provazochodec 

Pro­va­zo­chod­ci vždy pat­ři­li a budou pat­řit k tomu nej­lep­ší­mu, co může nabíd­nout vrcho­lo­vá show.

Artis­té spol­ku Cir­kus tro­chu jinak vás svý­mi výko­ny pře­svěd­čí, že tomu tak je právem.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.