Skip to main content

Krásná akrobatka se vznáší v oblacích

Krás­ná izra­el­ská akro­bat­ka Juicy Lucy a sedm met­rů vyso­ká závěs­ná kon­struk­ce. To je spo­leh­li­vý recept na špič­ko­vé novo­cir­ku­so­vé vystou­pe­ní plné adrenalinu.

Juicy Lucy, kte­rá vystu­pu­je v nád­her­ném kor­ze­to­vém kos­tý­mu, se stá­vá prá­vem, všu­de kde vystou­pí, krás­kou fes­ti­va­lu. Její před­sta­ve­ní v obla­cích při­ná­ší vtip­né a vzru­šu­jí­cí cir­ku­so­vé momen­ty. A může­te si být jis­ti, že její umě­ní uchvá­tí neje­nom tatín­ky, ale všech­ny návštěv­ní­ky fes­ti­va­lu Cirkulum.

www.juicylucy.co.il

 Více informací 

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.