Skip to main content

Letos budou na CIRKULUM i zástupci z Velké Británie

Jed­ním z dal­ších inte­ri­é­ro­vých účin­ku­jí­cích je Pan­Got­tic z Vel­ké Bri­tá­nie. V šapi­tó před­sta­ví show Long shot, kte­rá by se dala popsat jako ino­va­ce v žonglování.

Potě­ší i ty, kte­ří umě­ní nor­mál­ně moc nehol­du­jí. Neboj­te se tedy vzít i rodin­né bru­čou­ny, uvi­dí­te, že odchá­zet budou s úsmě­vem na tváři.

 Více informací 

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.