Skip to main content

Mamalör zahraje na Cirkulum

V pátek 9. červ­na 2017 večer vám na pou­lič­ní scé­ně fes­ti­va­lu Cir­ku­lum zahra­je ori­gi­nál­ní klezme­ro­vá kape­la z Ost­ra­vy – Mamalör.

Hud­ba kape­ly je inspi­ro­vá­na klezmer­ský­mi melo­di­e­mi, pís­ně­mi potul­ných židov­ských hudeb­ní­ků z východ­ní Evro­py. Na svých vystou­pe­ních ale před­sta­vu­jí klezmer nejen v instru­men­tál­ní podo­bě, ale také, což je méně obvyk­lé, s vokál­ní složkou.

 Více informací 

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.