Skip to main content

Cirkus Jánošík nabyl nové podoby i jména!

Cir­kus Jáno­šík, jed­no z hlav­ních před­sta­ve­ní, kte­ré bude ode­hrá­no na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum 2017 začí­ná nabý­vat své finál­ní podoby.

Nikdo nele­no­ší, celý tým pil­ně tré­nu­je tak, aby bylo vše tip ťop. V rám­ci zlep­šo­vá­ní došlo i na pár změn, kte­ré se týka­jí hlav­ně nové grafiky.

Sou­bor nafo­til krás­né nové fot­ky a celá insce­na­ce dosta­la novou podo­bu, jejíž sou­čás­tí bylo i pře­jme­no­vá­ní na Cir­kus Younak. Pro­hléd­ně­te si novou gra­fi­ku a fot­ky a nech­te se tak jako my unést novo­do­bým zpra­co­vá­ním 300 let staré­ho pří­bě­hu o slo­ven­ském hrdi­no­vi. Jak­pak se vám líbí?

 Více informací 

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.