Skip to main content

Poděkování Audiotéka.cz s.r.o.

Rádi bychom podě­ko­va­li spo­leč­nos­ti Audiotéka.cz s.r.o. za poskyt­nu­tou pod­po­ru a spo­lu­prá­ci na 2. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cirkulum.

Pokud jste si zakou­pi­li vstu­pen­ku na jed­no z našich inte­ri­é­ro­vých před­sta­ve­ní, neza­po­meň­te, že může­te uplat­nit sle­vu 20 % na nákup audi­ok­nih.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.