Skip to main content

Poděkování Poda a.s.

Vel­ké podě­ko­vá­ní pat­ří spo­leč­nos­ti PODA a.s., kte­rá se letos sta­la gene­rál­ním part­ne­rem fes­ti­va­lu Cir­ku­lum, a kde bude mít i své záze­mí s názvem PODA vás baví.

V jejich stán­ku se může­te těšit na zába­vu v podo­bě air brush dočas­né­ho teto­vá­ní, plac­ko­vá­ní, balón­ků pro vaše děti a mimo to si také bude­te moci smls­nout na cuk­ro­vé vatě, tak nevá­hej­te a přijďte!

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.