Skip to main content

Poděkování Auto Tichý s.r.o.

Děku­je­me pro­dej­ci Auto Tichý s.r.o.  za význam­nou finanč­ní pod­po­ru při orga­ni­za­ci 2. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cirkulum.

Vozy Auto Tichý bude­te mít mož­nost vidět i pří­mo v mís­tě koná­ní fes­ti­va­lu, tedy na Hlav­ní tří­dě v Ost­ra­vě – Porubě, tak nevá­hej­te a přijď­te se podívat.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.