Skip to main content
Altrego

Altrego 

Těš­te se na dře­vě­né­ho Otta, kte­rý se nebo­jí žád­né výzvy. V oprav­do­vém hor­ko­vzduš­ném baló­nu láme rekor­dy, při čemž mu pomá­ha­jí jeho všu­dypří­tomní body­gu­ar­di Vik­tor a Dirk.

Svě­tel­ná show s živý­mi neži­vý­mi před­mě­ty a dvě­ma uměl­ci, kte­ří roz­hod­ně mají co uká­zat, vás doslo­va pohl­tí. Spo­je­ní lou­tek, moder­ní­ho diva­dla a tech­ni­ky je přes­nou tre­fou do čer­né­ho a na fes­ti­va­le si ho nesmí­te nechat ujít. Na fes­ti­va­le je uvi­dí­te v sobo­tu i nedě­li, pro více info sle­duj­te náš web a face­book.

[widget­kit id=„61“ name=„Altrego — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.