Skip to main content

Prodej zvýhodněných vstupenek bude ukončen v pondělí 3. června 2019

Neza­po­meň­te, že pro­dej zvý­hod­ně­né­ho vstup­né­ho na inte­ri­é­ro­vá před­sta­ve­ní fes­ti­va­lu CIRKULUM bude trvat pou­ze do pon­dě­lí 3. červ­na 2019 do 23.59 hod.

Poté už budou vstu­pen­ky k zakou­pe­ní pou­ze v našem CIRKULUM infostán­ku na Alšo­vě náměs­tí a to za plnou cenu!

Tak nevá­hej­te a kupuj­te dokud je čas!

Kou­pit vstupenky 

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.