Skip to main content
Přijďte si zatančit do naší swingové tančírny

Přijďte si zatančit do naší swingové tančírny 

A máme tu pro vás ješ­tě dal­ší pře­kva­pe­ní, kte­ré na vás na letoš­ním CIRKULUM čeká. V pátek večer se může­te těšit na swin­go­vou tan­čír­nu a to pří­mo v magic­kém pro­stře­dí cir­ku­so­vé­ho šapi­tó a pod vede­ním lek­to­rů ost­rav­ské­ho sdru­že­ní Swingville!

Swin­gville je ost­rav­ská taneč­ní komu­ni­ta, kte­rou polí­bi­la roman­ti­ka swin­go­vých tan­ců prv­ní polo­vi­ny minu­lé­ho sto­le­tí. Spo­leč­ně se jako komu­ni­ta účast­ní mezi­ná­rod­ních worksho­pů, indi­vi­du­ál­ních lek­cí a tan­čí­ren, kde zís­ká­va­jí nové zku­še­nos­ti, nové nápa­dy a atmo­sfé­ru z těch­to akcí pak rádi pře­dá­va­jí na pra­vi­del­ných lek­cích, tan­čír­nách a workshopech.

A prá­vě to na vás čeká i v pátek večer na naší veřej­ně ote­vře­né swin­go­vé tan­čír­ně v rám­ci fes­ti­va­lu CIRKULUM, kde pro vás bude při­pra­ven i workshop. 

Tak nevá­hej­te a přijď­te si pořád­ně zařá­dit na swin­go­vou hudbu!

Akce je veřej­ně pří­stup­ná a zce­la zdarma! 

Kde: šapi­tó na Alšo­vě náměs­tí v Porubě 
Kdy: 7. 6. 2019 od 21.00 hodin
Vstup­né: Vstup zdarma 

www.swingville.cz

[widget­kit id=„124“ name=„Swingová tan­čír­na – 2019 – galerie“] 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.