Skip to main content

Retro karavan bude krásnou kulisou i hlavním programem

Kara­van může být skvě­lou kuli­sou pro akro­ba­cii, žong­lo­vá­ní a diva­dlo. Nevě­ří­te? Tak se přijď­te podí­vat na Cir­ku­lum, kde vás o tom pře­svěd­čí němeč­tí umělci.

A tako­vý kara­van má i tu výho­du, že všem návštěv­ní­kům ved­le skvě­lé­ho umě­lec­ké­ho zážit­ku nabíd­ne i šálek oprav­du voňa­vé káva. No řek­ně­te, může­te u něče­ho tako­vé­ho chybět?

http://www.omnivolant.de/

 Více informací 

 

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.