Skip to main content

The Agro Clown dokáže rozproudit krev v žilách

Čer­ven, kte­rý bude v Porubě pat­řit fes­ti­va­lu Cir­ku­lum 2018, je sice ješ­tě dale­ko, ale věří­me, že se už nemů­že­te dočkat. A tak bychom vám rádi před­sta­vi­li prv­ní­ho vystupujícího.

A bude se oprav­du na co dívat. Ener­gic­ký Špa­něl Luca Del­la Gat­ta vystu­pu­jí­cí pod jmé­nem The Agro Clown, vám pořád­ně roz­prou­dí krev v žilách.

 Více informací 

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.