Skip to main content
The Agro Clown

The Agro Clown 

Ženy oce­ní krá­su a šarm, muži humor a vtip. The Agro clown potě­ší oko a duši všech diváků.

Svou pou­lič­ní show oži­vu­je všed­ní nudu, kte­rá se poma­lu vkrá­dá do měst. Ne však do Ost­ra­vy, kte­rá bude na mla­dé­ho, ener­gic­ké­ho Špa­ně­la jis­tě dlou­ho vzpo­mí­nat! Jeho street show je inter­ak­tiv­ní smě­si­cí vti­pu, pan­to­mi­my, klauni­á­dy, zvu­ko­vých efek­tů a impro­vi­za­ce, kte­rá do před­sta­ve­ní vná­ší o to více zába­vy. A neboj­te, není tře­ba umět španělsky!

Vlast­ním jmé­nem Luca Del­la Gat­ta vystu­do­val umě­lec­kou uni­ver­zi­tu v Turí­ně a mimo jiné vystu­po­val a žil i v Mexi­ku a Argentině.

www.agrotheclown.com

[widget­kit id=„95“ name=„The Agro Clown — 2018 — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.