Skip to main content

Zábavné spojení hudby a žonglování

Když se vokál­ní génius a vyni­ka­jí­cí muzi­kant Patrik Kee spo­jí s před­ním čes­kým žong­lé­rem Jura­jem, může­te čekat jedi­né – spous­tu zába­vy a nesku­teč­nou show.

A prá­vě tu vám tato dvo­ji­ce při­ne­se na fes­ti­val Cir­ku­lum. Ačko­li na prv­ní pohled spo­lu hud­ba a žong­lo­vá­ní nijak moc nesou­vi­sí, zjis­tí­te, že jim to nád­her­ně ladí. Patrik umí s hla­sem nesku­teč­né věci a spo­leč­ně s tem­pe­ra­ment­ním a vtip­ným Jura­jem vytvo­ři­li nesku­teč­ně zábav­né duo.

 Více informací 

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.