Slezskoostravský hrad

Hrad 

V pro­sto­rách Slez­sko­ostrav­ské­ho hra­du vznik­ne uni­kát­ní scé­na, na kte­ré se divá­ci mohou těšit na účin­ku­jí­cí z Itá­lie, Islan­du, Argen­ti­ny nebo Čes­ké republiky.

Návštěv­ní­ci se sta­nou sou­čás­tí vel­ké­ho oživlé­ho panop­ti­ka a celý hrad se pro­mě­ní v jed­no vel­ké jeviš­tě, kte­ré vykouz­lí úchvat­nou podí­va­nou a navo­dí pra­vou fes­ti­va­lo­vou atmo­sfé­ru. V kuli­sách hra­du se bude pořád na co dívat.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.

Copyright © 2004–2023 – Cirkus trochu jinak z.s., e-mail: info@cirkusjinak.cz

Created by WebCenter