Skip to main content
Slezskoostravský hrad

Hrad 

V pro­sto­rách Slez­sko­ostrav­ské­ho hra­du vznik­ne uni­kát­ní scé­na, na kte­ré se divá­ci mohou těšit na účin­ku­jí­cí z Itá­lie, Islan­du, Argen­ti­ny nebo Čes­ké republiky.

Návštěv­ní­ci se sta­nou sou­čás­tí vel­ké­ho oživlé­ho panop­ti­ka a celý hrad se pro­mě­ní v jed­no vel­ké jeviš­tě, kte­ré vykouz­lí úchvat­nou podí­va­nou a navo­dí pra­vou fes­ti­va­lo­vou atmo­sfé­ru. V kuli­sách hra­du se bude pořád na co dívat.

Pátek, 7. června 2024 

18.00
Švýcarsko
50 Kč / 100 Kč
Kou­pit vstupenky
18.00
Švýcarsko
50 Kč / 100 Kč
Kou­pit vstupenky

Sobota, 8. června 2024 

13.00
Česko
17.00
Švýcarsko
50 Kč / 100 Kč
Kou­pit vstupenky

Neděle, 9. června 2024 

15.30
Švýcarsko
50 Kč / 100 Kč
Kou­pit vstupenky
15.30
Švýcarsko
50 Kč / 100 Kč
Kou­pit vstupenky

Vstupenky na hrad 

Pátek, 7. 6. v 18.00 hodin
50 Kč / 100 Kč
Hrad
Kou­pit vstupenky
Sobo­ta, 8. 6. v 17.00 hodin
50 Kč / 100 Kč
Hrad
Kou­pit vstupenky
Nedě­le, 9. 6. v 15.30 hodin
50 Kč / 100 Kč
Hrad
Kou­pit vstupenky

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.