Skip to main content
Simon Llewellyn

Simon Llewellyn 

Fot­ba­lis­ta nebo žong­lér? Svě­to­vě pro­slu­lá show irské­ho novo­cir­ku­so­vé­ho artis­ty se před­sta­ví na CIRKULUM!

„We are the cham­pi­ons“ je povzná­še­jí­cí a inspi­ru­jí­cí cir­ku­so­vé diva­del­ní před­sta­ve­ní ze spor­tov­ní­ho pro­stře­dí. V show se mísí skvě­lá cho­re­o­gra­fie s tri­ky s fot­ba­lo­vým míčem, dále cir­ku­so­vý­mi kous­ky jako žong­lo­vá­ní, mani­pu­la­ce s klo­bou­kem a holí, tanec, zpěv a není nou­ze ani o inter­ak­ci s divá­ky. Vhod­né pro všech­ny věko­vé kategorie.

Simon Llewellyn pochá­zí z Irska, vystu­pu­je již více než 25 let a se svou show pro­ces­to­val více než 20 zemí. Vystu­po­val napří­klad i pro ang­lic­kou krá­lov­skou rodinu.

www.simonllewellyncircus.com

  • Dél­ka představení:

    30 minut

Datum a čas vystoupení
Scé­na
Pátek, 9. 6. v 18.30 hodin
Před­hra­dí
Pátek, 9. 6. v 21.30 hodin
Před­hra­dí
Sobo­ta, 10. 6. v 13.00 hodin
Před­hra­dí
Sobo­ta, 10. 6. v 21.30 hodin
Před­hra­dí
Nedě­le, 11. 6. v 17.00 hodin
Před­hra­dí

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.