Skip to main content

Rok: 2017

Cirkusové kreace

Vystou­pe­ní dětí z krouž­ků SVČ Korun­ka, pod vede­ním Vero­ni­ky Pavúkové.

Viteker jako

Mla­dý a talen­to­va­ný hudeb­ník, kte­rý se před­sta­ví na scé­ně Kre­a­tiv­ní Evro­pa. Přijď­te si poslech­nout a pod­po­řit sym­pa­tic­ké­ho Marka.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.