Skip to main content

Do světa fantazie vás zaveze poník z kolotoče

Nej­vět­ší „one woman show“ na pla­ne­tě. Že to zní nabubře­le? Přijď­te se podí­vat na vystou­pe­ní talen­to­va­né uměl­ky­ně, kte­rá vystu­pu­je pod jmé­nem Silea, a uvi­dí­te, že toto ozna­če­ní není vůbec nadnesené.

Silea vás na svém poní­ko­vi z kolo­to­če vez­me do svě­ta, kde se fan­ta­zii meze nekla­dou. Uvi­dí­te pro­va­zo­cho­dec­tví, uži­je­te si nej­růz­něj­ší kouz­la a mno­ho dal­ší­ho. Tře­ba poly­ká­ní žile­tek. Silea se svou show sla­ví úspě­chy po celém svě­tě. A teď se koneč­ně před­sta­ví i v Ostravě.

Více infor­ma­cí

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.