Skip to main content

Nádherná show otce se synem

Otec a syn na jed­nom pódiu a nesku­teč­ně zábav­ná show plná magie a kou­zel. To je základ vystou­pe­ní němec­ké dvo­ji­ce, kte­rá vystu­pu­je pod názvem Die Busch.

Tať­ka se synem se posta­ra­jí o to, že domů ze šapi­tó bude­te odchá­zet se slza­mi smí­chu v očích. Jed­no z inte­ri­é­ro­vých před­sta­ve­ní fes­ti­va­lu CIRKULUM nabíd­ne záži­tek, na kte­rý bude­te dlou­ho vzpo­mí­nat. Vždyť spo­je­ní klau­nů a magie je jas­ný návod na zábavu.

Více infor­ma­cí

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.