Skip to main content
Andrej Tomše

Andrej Tomše 

Andrej je slo­vin­ský novo­cir­ku­so­vý umě­lec a hlav­ně žong­lér­ský maniak. 

Vystu­do­val cir­ku­so­vou ško­lu ve špa­něl­ské Gra­na­dě. Ve svých vystou­pe­ních pro­po­ju­je diva­dlo a cir­ku­so­vé dis­ci­plí­ny, nej­čas­tě­ji prá­vě žong­lo­vá­ní. Milu­je inter­ak­ci s divá­ky a jeho nej­vět­ší odmě­nou je, když sly­ší jejich hla­si­tý smích. Andrej už si zís­kal divá­ky z mno­ha zemí Evro­py a jeho „one man show Get the hat“ se koneč­ně dočka­jí i divá­ci v Ostravě. 

andrejtomse.com

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.