Skip to main content
Balaton 1982

Balaton 1982 

Vítej­te v roce 1982. Jeze­ro Bala­ton je rájem rekre­an­tů ze zemí Východ­ní­ho blo­ku a jeho vody mají být náhra­dou moře i oce­á­nu pro lidi ze soci­a­lis­tic­kých zemí. 

Malý sati­ric­ký exkurz do uni­form­ní doby, hud­by a módy let osm­de­sá­tých. Vod­ní kolo se pla­ví na vlnách humo­ru a situ­ač­ních gagů. Doba je div­ná, ale žít se musí. 

Bala­ton 1982 je pro­jekt reží­ro­va­ný zná­mým špa­něl­ským uměl­cem Adri­a­nem Schvarz­stei­nem, kte­rý reží­ro­val i dal­ší úspěš­né novo­cir­ku­so­vé show, jež už se na CIRKULUM před­sta­vi­ly v minu­los­ti (např. Lurrak či Younak). 

balaton1982.com

  • Režie:
    Adri­án Schvarzstein 
  • Účin­ku­jí:

    Adri­á­na Peši­no­vá a Jan Špry­nar nebo Jar­ka Sýko­ro­vá a Mirek Sýkora

  • Dél­ka představení:

    30 minut

Datum a čas vystoupení
Scé­na
Pátek, 9. 6. v 16.00 hodin
Před­hra­dí
Pátek, 9. 6. v 19.00 hodin
Před­hra­dí
Sobo­ta, 10. 6. v 11.00 hodin
Před­hra­dí
Sobo­ta, 10. 6. v 18.00 hodin
Před­hra­dí
Nedě­le, 11. 6. v 12.00 hodin
Před­hra­dí

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.