Skip to main content
Manteca Al Dente

Manteca Al Dente 

Argen­tin­ský show­man před­vá­dí roz­ma­ni­té novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní pro celou rodinu.

Ženy oce­ní krá­su a šarm, muži humor a vtip. Man­te­ca al den­te potě­ší oko a duši všech diváků.

Svou pou­lič­ní show oži­vu­je všed­ní nudu, kte­rá se poma­lu vkrá­dá do měst. Ne však do Ost­ra­vy, kte­rá bude na mla­dé­ho, ener­gic­ké­ho Argen­tin­ce jis­tě dlou­ho vzpo­mí­nat! Jeho street show je inter­ak­tiv­ní smě­si­cí vti­pu, pan­to­mi­my, klauni­á­dy, žong­lo­vá­ní a impro­vi­za­ce, kte­rá do před­sta­ve­ní vná­ší o to více zába­vy. A neboj­te, není tře­ba umět španělsky!

mantecaldente.com

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.