Skip to main content
Babka a dědek

Babka a dědek 

Při­chá­zí za vámi Bab­ka s Děd­kem. Poslech­ně­te si zážit­ky z dalekých dob­ro­druž­ných cest.

Nád­her­né lout­ky v život­ní veli­kos­ti, kte­ré vás poba­ví spous­tou skvě­lých vti­pů budou bavit všech­ny malé i vel­ké návštěv­ní­ky CIRKULUM.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.