Skip to main content
Agro The Clown

Agro The Clown 

„Ženy oce­ní krá­su a šarm, muži humor a vtip.  Agro The Clown potě­ší oko a duši všech divá­ků.“ Tak­to začí­nal úvod k Agro The Clown na našem webu v roce 2018. To jsme ješ­tě nemoh­li tušit, jak jeho show toto před­čí na celé čáře. Dle reak­cí, kte­ré jste nám psa­li na Face­book nebo řek­li osob­ně a dle toho, co jsme sami vidě­li může­me s jis­to­tou tvr­dit, že Luca ali­as Agro The cCown je pros­tě miláč­kem publika

Jeho smy­sl pro humor, inter­ak­ce s divá­ky a schop­nost impro­vi­za­ce ho řadí mezi nej­ob­lí­be­něj­ší pou­lič­ní uměl­ce na svě­tě. Pokud jste ho v roce 2018 nestih­li, tak si ho letos urči­tě nenech­te ujít! A pokud ano, Agro the Clow­na není nikdy dost, že ne?

Street show je inter­ak­tiv­ní smě­si­cí vti­pu, pan­to­mi­my, klauni­á­dy, zvu­ko­vých efek­tů a impro­vi­za­ce, kte­rá do před­sta­ve­ní vná­ší o to více zábavy.

Vlast­ním jmé­nem Luca Del­la Gat­ta vystu­do­val umě­lec­kou uni­ver­zi­tu v Turí­ně a mimo jiné vystu­po­val a žil i v Mexi­ku a Argentině.

www.agrotheclown.com

 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.