Skip to main content
Akrobatiko

Akrobatiko 

Těš­te se na poe­tic­ky zpra­co­va­ný pří­běh plný nád­her­ných kos­tý­mu a akro­ba­tic­kých prv­ků, kte­ré před­ve­dou uměl­ci z ost­rav­ské­ho sdru­že­ní Cir­kus tro­chu jinak.

Bude­te mít jedi­neč­nou mož­nost vidět pro­po­je­ní vzduš­né akro­ba­cie na šálách, vzru­šu­jí­cí­ho tan­ce v kru­hu cyr whe­el, silo­vé akro­ba­cie neo­do­la­tel­ně při­taž­li­vé­ho artis­ty, žong­lér­ské vystou­pe­ní cha­rak­ter­ně ztvár­ně­né­ho dua Intri­ká­ři a pro­va­zo­chod­ce tan­čí­cí­ho na laně. Pro více infor­ma­cí se podí­vej­te na pro­gram festivalu.

www.cirkusjinak.cz

[widget­kit id=„63“ name=„Akrobatiko — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.