Skip to main content
Angry Clowns

Angry Clowns 

Ang­ry Clowns vyu­ží­va­jí kon­cep­tu kla­sic­ké­ho cir­ku­su jako ově­ře­né for­my, kte­rá při­ná­ší cir­ku­so­vou zába­vu v její čis­té podo­bě, avšak inspi­ru­jí se novým cir­ku­sem a nový­mi stá­le se roz­ví­je­jí­cí­mi mož­nost­mi žonglování.

V před­sta­ve­ních My time a Let it fly se inspi­ro­va­li gro­teskou a kla­sic­ký­mi gagy, kte­ré se sna­ží podá­vat v novo­do­bém poje­tí s oči­vid­nou rece­sí. Jako vyja­d­řo­va­cí pro­střed­ky nám slou­ží pokro­či­lá žong­láž s kuže­ly v páru s prv­ky kome­die a akrobacie.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.