Skip to main content
Arlekin

Arlekin 

Dar­ko Gjur­ci­nov­ski aka Arlekin je pro­fe­si­o­nál­ní žong­lér, klaun a pou­lič­ní umě­lec. Vystu­pu­je už od roku 1999 a je jed­ním z prv­ních make­don­ských žong­lé­rů vůbec.

Jeho show je mix žong­lá­že a klauni­é­ry, Arlekin však žong­lu­je s kde čím, napří­klad s noži či ohněm, a pro­to se máte na co těšit. Do své­ho před­sta­ve­ní, kte­ré si uži­jí jak vel­cí, tak malí, zapo­ju­je i při­hlí­že­jí­cí divá­ky a vy sami se tak na chví­li může­te stát pou­lič­ním uměl­cem. Na fes­ti­va­le Cir­ku­lum ho uvi­dí­te vystu­po­vat v prů­bě­hu dne na naší pou­lič­ní scéně.

Přes­né časy vystu­pu­jí­cích odha­lí­me poz­dě­ji, tak­že neza­po­meň­te sle­do­vat náš Face­book a webo­vé strán­ky CIRKULUM.

darkogjurcinovski.wixsite.com/arlekin

[widget­kit id=„49“ name=„Arlekin — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.