Skip to main content
Čarokrásky

Čarokrásky 

Tři čaro­děj­ky se navzá­jem zna­jí jako své boty. Haš­te­ří se, děla­jí si naschvá­ly, mají své dny a své mouchy.

Ale když je potře­ba, vždy nako­nec spo­jí své síly, aby spo­leč­ně vytvo­ři­ly něco magic­ké­ho. Před­sta­ve­ní plné humo­ru a kouzel.

Dél­ka: 40 minut
Účin­ku­jí­cí: Eli­sa­be­ta Mácho­vá, Van­da Zmi­jo­vá, Moni­ka Spáčilová
Námět a režie: Kris­tý­na Slezáková
Dra­ma­tur­gie a herec­ké vede­ní: Tere­za Cisovská
Kou­zel­nic­ká spo­lu­prá­ce: Karel Pomahač
Hudeb­ní spo­lu­prá­ce: Michal Sedláček
Pro­duk­ce: Cir­kus tro­chu jinak

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.