Skip to main content
Choker a Cheka

Choker a Cheka 

Pou­lič­ní show plná humo­ru, akro­ba­cie a tra­dič­ních novo­cir­ku­so­vých dis­ci­plín v podá­ní čes­ko-mexic­ké dvo­ji­ce zces­to­va­lých umělců.

Domi­ni­ka a Anto­nio se sezná­mi­li na fes­ti­va­lu v Duba­ji v roce 2015, od té doby vystu­pu­jí takřka po celém svě­tě. Jejich klauni­á­du si pra­vi­del­ně uží­va­jí napří­klad v Cen­t­ral Par­ku. Nej­čas­tě­ji v kos­tý­mech pirá­tů před­vá­dě­jí své kous­ky pro nej­růz­něj­ší pub­li­kum. Letos poba­ví návštěv­ní­ky fes­ti­va­lu CIRKULUM a ti se budou mít na co těšit… Vždyť spo­je­ní hor­ké mexic­ké krve a čes­ké hou­žev­na­tos­ti musí jed­no­znač­ně zna­me­nat skvě­lou podívanou.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.