Skip to main content
CirkophoniX

CirkophoniX 

Cir­ko­pho­niX je prv­ní cir­ku­so­vá kape­la v ČR!

Jejich pod­ma­ni­vý cir­ko­tón uve­de do pohy­bu snad kaž­dé­ho a pře­de­vším samot­né artis­ty a uměl­ce, kte­ří se veli­ce rádi necha­jí tou­to kape­lou dopro­vá­zet na svých pou­lič­ních vystou­pe­ních. Cir­ko­pho­niX jsou hudeb­ní­ci ze spo­leč­nos­ti Cir­kus tro­chu jinak. Kyta­ra, har­mo­ni­ka, trub­ka a bicí to je prim kape­ly jakou jste ješ­tě neměli.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.