Skip to main content
CirKus-Kus – NEZABUDU

CirKus-Kus – NEZABUDU 

Neza­bu­du je multi­žán­ro­vým dílem, kte­ré spo­ju­je fyzic­ké a vizu­ál­ní diva­dlo, pra­cu­je s prv­ky nové­ho cir­ku­su, vzduš­né akro­ba­cie, masek, tan­ce, růz­nych pohy­bo­vých umě­ní a zpěvu.

Jde o pohy­bo­vě – vizu­ál­ní diva­dlo o slo­van­ském dědic­tví, sle­ven­ských zvy­cích a tra­di­cích v podá­ní auto­rek  Hele­na Ško­vie­ro­vá a Len­ka Švolíková.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.