Skip to main content
Sketch comedy

Sketch comedy 

Impro­vi­zač­ní taneč­ní a akro­ba­tic­ká per­for­man­ce v podá­ní drži­te­le Gui­nesso­va rekor­du ve sko­ku na jed­né ruce Davi­da Par­ga­če a pro­fe­si­o­nál­ní­ho taneč­ní­ka Patric­ka Ulmana.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.