Skip to main content
Desmadre Orkesta

Desmadre Orkesta 

Je libo tro­chu dechov­ky? Argen­tin­ská smršť, kte­rá strh­ne celé pub­li­kum svou nesmír­nou ener­gií a pře­kva­pi­vou úpra­vou kla­sic­kých hudeb­ních děl.

Ener­gic­ká kape­la z Argen­ti­ny vás při svém pou­lič­ním kon­cer­tu roz­hý­be nato­ta­ta. Jejich styl by se dal při­rov­nat ke smě­si­ci swin­gu, bal­ká­nu a gypsy music, jed­no je však jis­té, bude se na co dívat, bude na co tan­čit a bude­te se bavit. Trou­fá­me si říct, že tako­vá ener­gie, jakou tato šes­ti­ce tem­pe­ra­ment­ních hudeb­ní­ku doká­že vytvo­řit, tu ješ­tě nebyla.

www.desmadreorkesta.com.ar

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.